KWALITATIEF & DUURZAAM SCHILDERWERK

 
 

DUURZAAM SCHILDERWERK


Wat is duurzaam en wat houdt de term duurzaamheid precies in?

People, Profit en Planet

Duurzaamheid is een ruim begrip, en wat is duurzaamheid nu eigenlijk? Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt over het algemeen onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P’s.

  • People (mensen)
  • Profit (winst)
  • Planet (aarde)


Naast het feit dat men geld wil verdienen en zich van alle gemakken wil voorzien is het ook belangrijk om goed voor mens en milieu te zorgen. Als dit niet gebeurt heeft dit gevolgen voor de toekomst van onze planeet en komende generaties. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid  te zorgen voor de planeet door onze levensstijl en dagelijkse keuzes hierop aan te passen.                                   Wanneer bijvoorbeeld alle fossiele brandstoffen worden verbruikt en er slordig wordt omgegaan met afval, zal dit grote gevolgen hebben voor de toekomst. Dit geldt ook voor vraagstukken als opwarming van de aarde, CO2-uitstoot en ontbossing.


MVO

Verantwoord voor mens en milieu

Als bedrijf staan wij stil bij de maatschappelijke en milieutechnische gevolgen van de bedrijfsactiviteiten en keuzes die dagelijks worden gemaakt. Er wordt gestreefd naar verantwoord/duurzaam denken en doen, en dit door elke medewerker en keten partner als vanzelfsprekendheid word gezien. Om dit te waarborgen nemen wij in de bedrijfsvoering diverse maatregelen, waaronder;

  • Het werken met VCA gecertificeerde medewerkers en keten partners, veiligheid voor mens en omgeving!
  • Schoon en netjes werken, afval scheiden en juist afvoeren.
  • Hergebruik van materialen (circulaire economie) en waar mogelijk hergebruik van verfrestanten. 
  • Werken met duurzame watergedragen VOS arme producten.
  • Slim inkopen en voorraden houden zodat minimaal transport nodig is voor het aanvoeren van materiaal op projecten.
  • Fabrikanten en leveranciers worden met zorg geselecteerd waarbij niet alleen naar prijs wordt gekeken maar ook naar de transparantie van de producten, herkomst van grondstoffen en bedrijfsfilosofie.